Om OIL Intro

Vi ønsker å påvirke våre barns oppvekstmiljø og idrettsglede gjennom å et fleridrettstilbud til de yngste i Ottestad IL.

I 2020 startet vi et prøveprosjekt med "OIL Intro" fra 6 års alder (skolestarterne). Barna fikk gjennom året drive med både fotball, håndball, innebandy og skileik. Opplegget ble evaluert etter nyttår, og tilbakemeldingene har vært overveldende positive.

Styret har derfor vedtatt at 

- OIL intro1 for 6-åringer innføres som et fast tilbud i Ottestad IL

- OIL intro2 for 7-åringer innføres som et prøveprosjekt sesongen 2021/22


Hvordan 

OIL Intro organiseres som et årshjul der fire idretter presenteres. Barnegruppene holder samlet gjennom hele året, og de samme foreldrene er med som trygge voksne i aktiviteten. Her finner du info fra foreldremøte 8. mars 2021:

Link til Powerpoint OIL intro1+2

Videolink presentasjon OIL intro1 Passord: oil2015

Videolink presentasjon OIL intro2 Passord: oil2014


Aktivitetskalender 2021/22 (ny kalender for 2022/23 legges ut når den er klar)

OIL intro1 (2015)TidsperiodeDag/tidSted
Fotball, start 25.4.Uke 16-23 + 32-36Søndager 12.30-13.30
Idrettsparken
HåndballUke 37-45Mandag 17-18.30Ottestadhallen
InnebandyUke 46-50  2-4Mandag 17-18.30Ottestadhallen
SkiUke 5-14Tirsdager 17-18Idrettsparken

Barna deltar ikke i ordinært seriespill, men det blir mulighet til å være med i noen turneringer og klubbrenn på ski. Blant annet Sulland Cup som arrangeres både 22.-23.mai og 2.-3. oktober.


OIL intro2 (2014)TidsperiodeDag/tidSted
Fotball, start jenter 13.4., gutter 15.4.Uke 15-24 + 32-34Jenter tirsdag 17-18.30
Gutter torsdag 17-18.30
Idrettsparken
Håndball og
Innebandy*
Uke 35-3Tirsdager 16.30-18.30Ottestadhallen
SkiUke 4-12Tirsdager 18-19Idrettsparken
VolleyballUke 13-14Tirsdager 16.30-18.30Ottestadhallen

Det vil bli tilbud om seriespill og konkurranser. Fotball har kamper på torsdager (jenter) og mandager (gutter). Håndball (Isbjørnserien) og Innebandy (Minirunder) har sine kamper på helgedag, vi tar sikte på tre kampdager med håndball, tre med innebandy. Ski har klubbrenn på onsdager. Det vil ikke bli seriespill i volleyball.

* Håndball og innebandy trener annenhver uke i perioden. Starter med håndball uke 35.


Vi bruker appen Spond til å kalle inn til treninger og arrangementer, se egen info på denne siden.

 

Priser 2021/22

  • Medlemskap i OIL 2020: 200 kr
  • Treningsavgift for hele året: 1500 kr

Faktura sendes på epost i mai. NB. Hvis du har utfordringer med å betale, så finnes det muligheter til å søke vårt Medlemsfond om dekning av utgifter. Les mer på ottestadil.no (Medlem) http://www.ottestadil.no/p/49408/utfordring-med-betalingen

Vi har som mål at alle skal kunne delta, og har derfor søkt om støtte til utstyr og gjennomføring. Vår sponsor Sparebank1 har bidratt med midler og låneutstyr til skileik, og i tillegg har Sparebankstiftelsen Hedmark, Norges Idrettsforbund og Kraftriket støttet med utstyr og pengegaver. Takk for støtten! Det blir kjøpt inn fotballer, håndballer, innebandykøller, drakter og annet nødvendig utstyr til felles bruk. I tillegg har vi skiutstyr til utlån for de som trenger det.

 

Forpliktelser

Gjennom medlemskap i OIL forplikter foresatte å

  • Stille på foreldremøter
  • Stille på dugnader*
  • Følge FairPlay-reglementet, husk at idrett skal være gøy for både egne barn og «motstandere»!

*Alle idrettsgrupper i OIL er basert på at foreldre bidrar med dugnadsinnsats inntil 10 timer per idrett og år/sesong. For OIL intro vil det ikke bli veldig mye dugnad, men alle må belage seg på å bidra noen timer, i hovedsak i tilknytning til arrangementer som egne barn deltar på. (turnering, kveldsmat el.l.)

 

Utstyr

Vi stiller med drakter til alle, samt at fotballer, håndballer, innebandykøller/keeperutstyr og volleyballer er kjøpt inn til felles bruk. Vi har også ski/staver/skisko til utlån.

Barna trenger kun behagelig tøy og gode sko (joggesko/innesko) og vannflaske. Det er ikke krav om fotballsko, men vi ønsker at alle skaffer seg leggbeskyttere (påkrevd på kamper).

Som medlem i OIL har du tilgang til klubbens medlemsfordeler på Freske Fraspark, Monter Hamar, Sport1 Olrud, RagnSells, Meca Ottestad bilsenter og Spenst Ottestad. Mer info på ottestadil.no (Medlemsfordeler): http://www.ottestadil.no/p/18400/medlemsfordeler


Hvorfor

OIL Intro skal gi  barna en allsidig og variert opplæring innen forskjellige idretter. Det skal være stort fokus på å utvikle basisferdighetene balanse, koordinasjon, bevegelse, mestring og samspill. Lekbetont aktivitet med de ulike idrettenes «redskaper» som del av leken. Gjennom OIL Intro vil vi introdusere flere idretter for flest mulig barn, slik at de får grunnlag for å utvikle seg og sitt talent på sikt.

OIL Intro bygger på Ottestadmodellen FLEST-BREDEST-BEST, som er Ottestad IL sin verdiplattform. Den går ut på at vi skal gi flest mulig et bredest mulig aktivitetstilbud for å skape forutsetningene for en aktiv oppvekst og gi alle det beste grunnlaget for å utvikle sitt talent.

Kontaktpersoner 2021/22

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med:

OIL intro-ansvarlig: Magnus Skulstad, 93066579

Daglig leder OIL: Mari Blokhus Nordtun, 97173106, mari[@]ottestadil.no

Innmelding

Vi ønsker at alle melder seg inn på denne siden:

http://www.ottestadil.no/p/52686/bli-medlem

Ingen binding ved innmelding, barna kan prøve seg 2-3 ganger før de bestemmer seg for å delta. Hvis man mottar faktura før man har bestemt seg, er det bare å gi beskjed, så vil betaling utsettes.

Spond

Gruppa bruker appen Spond til å kalle inn til treninger og andre sammenkomster. Sånn går du frem for å registrere:

1. Kun en av de foresatte pr. barn tar seg av registreringen av barnet i Spond

2. Dere skal registrere dere som FORESATT og senere legge inn detaljer på deres barn

3. Gå inn på linken

Intro1: https://group.spond.com/HVBPI

Intro2: https://group.spond.com/JEBZN

4. Den av de foresatte som registrerer legger også inn eventuelle flere foresatte. Viktig at begge foreldre har Spond-appen.

5. Dersom begge foreldre vil registrere seg bruker man samme gruppekode, men velger barnet fra listen som da er registrert av den første foresatte.

6. Fyll inn all informasjon om barnet – fødselsdato og adresse

7. Dere sender så en medlemsforespørsel som admin godkjenner.

8. Dere blir da medlemmer av hovedgruppen

9. Når alle barna har blitt registrert i hovedgruppen, vil barna etterhvert bli plassert i undergrupper av admin.