OM MESTRINGSTIMEN

Mestringstimen er et lekbasert aktivitetstilbud til barn 4-6 år (siste to år i barnehagen). 

Aktiviteten foregår fra høstferie til jul og fra nyttår til påske. Ca. 10 samlinger per halvår. Info om påmeldinger sendes til medlemmer og deles på hjemmesider og facebook i september og januar. 

Målet med Mestringstimen er å gi barna positiv, lekpreget aktivitet med variasjon og mestring. Aktivitetene ledes av foreldre, men vi inviterer i tillegg inn gjesteinstruktører fra våre idrettsgrupper håndball, fotball, innebandy og ski. 

Base for Mestringstimen er gymsalen i Ottestadhallen. Men vi flytter oss ut for å drive med skileik. 

Vi trenger foreldre som vil være instruktører, kan du tenke deg å være med? Les mer om å være foreldreinstruktør

Spørsmål eller innspill sendes til daglig leder på mari@ottestadil.no

NB. 2020-22 gjelder egne smittevernregler i Ottestadhallen, og foreldre kan derfor ikke være med inn i gymrommet under trening, men det er anledning til å følge med fra utsiden. Hvis det er barn som opplever dette som veldig skummelt, så snakk med instruktørene, da finner vi en løsning.