Flest - bredest - best

Ottestad IL jobber for å ivareta barnas bevegelsestrang fra barnehagealder og gjennom hele grunnskoletiden. Målet er å nå ut til alle barn med et helhetlig, mestringsorientert aktivitetstilbud. FLEST mulig barn med, er sosialt utjevnende, og gir BREDEST mestringsgrunnlag, noe som skaper de BESTE forutsetningene for et aktiv oppvekstmiljø.

Idrettskole er allsidige tilbud til barn og unge. I Ottestad IL omfatter dette:

Aktiv i Ottestad. Et tilbud til elever på 7. trinn ved Hoberg og Arstad barneskoler som skal sikre aktivitet i skoletiden. Planlegges og gjennomføres av lærere og elever ved idrettslinja på Stange VGS.

Mestringstimen. Et lekpreget basistreningsopplegg for barn fra 4-6 år. Arrangeres høst og vår. Les mer om Mestringstimen HER.

OIL Intro. Et nytt pilotprosjekt for skolestarterne fra våren 2020. Barna (født 2014) vil få tilbud om å delta på fotball-håndball-innebandy-ski gjennom et årshjul i Ottestad IL. Det betales kun en treningsavgift., og klubben stiller med låneutstyr i alle idretter. Vårt ønske er at dette skal bidra til allsidighet og ikke minst til at alle barn finner minst en aktivitet som faller i smak. Les mer om OIL Intro HER.Stolt sponsor av MESTRINGSTIMEN

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.