Saksliste til årsmøte 21. mars 2018

Postet av Ottestad IL den 15. Mar 2018

Årsmøte 2018 for Ottestad idrettslag

Det innkalles til årsmøtet i Ottestad IL på Klubbhuset onsdag 21. mars 2018 kl. 20.00.

VEDTEKTER FOR OIL

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede

 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

 3. Valg av dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger Vedlegg 1

  Gruppeårsmeldingene vil ikke bli opplest på møtet – det forventes at disse er lest på forhånd. Her finner du årsmeldingen for fotball - ski - sykkel - håndball - volleyball - innebandy.

 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Vedlegg 2 + vedlegg 3 (Se også regnskap per gruppe og totalt)

 6. Behandle forslag og saker. Ingen innkomne saker.

 7. Medlemskontingent for 2017 Vedlegg 4

 8. Vedta idrettslagets budsjett Vedlegg 5

 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan Vedlegg 6

 10. Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder (for 1 år)

  2. 3 styremedlemmer (hvorav 2 styremedlemmer på valg i år) og 2 varamedlemmer til hovedstyrets arbeidsutvalg. Velges for 2 år.

  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9., herunder gruppestyrer og Bragdmerkekomité

  4. Engasjere statsautorisert revisor

  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Ottestad 14.3.2018

Styret i Ottestad IL

Torfinn Kringlebotn leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.