G19 - Oppstart treninger - på vei mot 2020

Postet av Ottestad IL - Fotball den 30. Nov 2019

Treningsplan_G19_Ottestad_-_Ark_1_1_.pdf


Ottestads gutter-19 lag er klar for oppkjøringen inn mot 2020-sesongen. 

Trening vil bli på følgende dager fra kommende uke

  • Når; Tirsdager kl. 19.30-21.00 og torsdag kl. 1800-19.30
  • Hovedtrener;Alexander Ødegaard
  • Hvor; Treningene foregår på Hias.
  • Oppmøte; Senest 15 min før- ferdig skiftet og klar for trening

Vedlagt treningsplan for første halvår.


Oppfordrer gamle og nye Ottestad-spillere om å møte opp og bli med - dette blir veldig bra


NB! Dersom du er registrert som spillere i annen klubb og ønsker å delta på OIL G-19  sine treninger, så må du sørge for å klarere dette med egen klubb først.

Ta kontakt med Alexander Ødegaard på- mob. 90292207 ved eventuelle spørsmål.

Vel møtt!G16 har startet oppkjøringen mot 2020-sesongen!

Postet av Ottestad IL - Fotball den 28. Nov 2019

Ottestads gutter-16 lag har startet oppkjøringen inn mot 2020-sesongen. 

En uke med trening er gjennomført og vi fortsetter med høy aktivitet inn mot jul. 

  • Trenerteam; Tore Roseth og Martin Snildal Nygård
  • Når; Vi trener hver tirsdag og torsdag kl. 1630-1800 fram til jul.
  • Hvor; Treningene foregår på Hias.
  • Oppmøte; Senest kl. 1620 - ferdig skiftet og klar for trening

Oppfordrer gamle og nye Ottestad-spillere om å møte opp og bli med - 2020 kommer til å bli et bra fotball-år med gjengen!

NB! Dersom du er registrert som spillere i annen klubb og ønsker å delta på OIL G-16  sine treninger, så må du sørge for å klarere dette med egen klubb først.

Ta kontakt med Tore Roseth ved spørsmål- tlf. 93022366

Vel møtt! FAIR PLAY, holdninger og trenersamarbeid på tvers av årganger i Trenerforum

Postet av Ottestad IL - Fotball den 8. Nov 2019

Ottestad IL Fotball avholdt et engasjerende og spennende trenerforum 5. november med nærmere 30 deltagere fra de ulike årganger på plass. 

Etter innledning ved Sportslig ledelse Ole Kobjørn Kjørven og Malin Pedersen ble den første timen benyttet til gjennomgang og drøftelse av trenernes rolle i en FAIR PLAY sammenheng. FAIR PLAY-ansvarlig Glenn Skjæret gikk kort gjennom hva FAIR PLAY er og hvilke virkninger mangel på holdningarbeid kan få. Han pekte samtidig på at hovedtreneren, sammen med trenerteam,, som de ledende rollemodeller i lag og støtteapparat har det overordnede ansvar for å jobbe med holdninger i gruppa. Ikke minst skaffe frem et felles verdisett og omforente regler i laget som verktøykasse til å etterleve FAIR PLAY., videre sette et tydelig fokus på "respekt" for alle interessenter tilknyttet vår fotballfamilie. Skjæret understreket at gode holdninger i laget har ringvirkninger ut over oppførsel og omdømme. Gode holdninger er vesentlig for god utvikling av ferdigheter i lag og i klubb. Slik sett bør holdningsarbeidet speile hver dag på treningsfeltet og i kamp for  sikre utvikling og måloppnåelse. Skjæret pekte også på at en innsidens i sesong pr. lag kan virke som lite, men for klubben blir det da femti saker i året og det er ikke godt for vårt omdømme og heller ikke vår sponsorjakt. Derfor må FAIR PLAY-kontraktene danne grunnlag for det vi trener på i hverdagen, både spillere, trenere og støtteapparat, og ikke være noe vi signerer på en gang hvert år og er ferdig med det.

Etter gjennomgang ble det i grupper drøftet to oppgaver. Hvilke virkemidler har treneren til å lykkes med FAIR PLAY og Hvordan kan man sikre at man raskt får vognen på skinner igjen når man opplever et brudd på grunnleggende regler tilknyttet FAIR PLAY. Noen lag hadde egne verdisett, noen lag hadde benyttet FAIR PLAY-kontraktene (som alle spillere må signere) til å drøfte i lag - "hvilke regler skal gjelde for oss" og slik oppnådd bedre eierskap til regelsettet hos alle spillere. Et lag hadde et klokkeklart mantra "Best inne på banen, best utenfor banen" som handlet både om den sportslige målsetning så vel som det holdningsmessige. Om brudd forekommer ble det pekt på at det er viktig å straks signalisere at dette ikke er akseptabelt, samt ta en rask og avklarende samtale med enkeltspiller og lag for å understreke hva som er ok og ikke ok. Hva angår opptreden fra foreldre og publikum på sidelinjen så håper alle trenere tilstede på forumet at de også bidrar til god stemning og tar eierskap til en "voksen" tilnærming og kommunikasjon slik at Ottestad-Parken kan fortsette å være den "hyggelige"arenaen den er kjent for å være for de fleste i fotballfamilien. Slik sett er trenerne og lagets holdninger viktige all den tid publikum støtter opp om laget og tar "næring" i de signaler som gis fra den kanten.

Etter en kort pause entret Trenerveileder Tore Roseth podiet og tok for seg sin oppfatning og erfaring knyttet til trenersamarbeid på tvers. Roseth pekte på at samarbeidet mellom G14 og Junior, videre A-lag senior hadde fungert bra og hadde ellers samme oppfatning av de eldste jentene opp mot A-lag damer. Når det kom til utviklings-arenaer for de for ivrige i ungdoms-fotballen og for keepere så har vi imidlertid enda en vei og gå, men sportslig ledelse jobber videre sammen med trenerforum for også å finne gode løsninger for dette.

Dernest fortalte Mads Brannstorph med støtte fra de andre trenerne i A-lag damer hvordan de hadde jobbet med trenersamarbeid på tverrs i klubben og også utenfor klubben siden 2013 for å kunne tilby de som ønsket og hadde behov for utviklingsarenaer gode tilbud. Brannstorph pekte på at dette gjaldt for den siste 25% av mestringsmodellen hvor du bør møte utfordringer, og pekte på viktigheten av å kunne få tilhøre sin aldersgruppe minst 50% av tiden av sosiale årsaker, samt også få operere på arenaer i 25% av tiden med noe lavere ferdigheter hvor de kunne dominere og kjenne på ekstraordinær flyt. 

Med hensyn til å drive med flere idretter som en del av treningen ble det ansett som udelt positivt og det ble påpekt at det så langt det lar seg gjøre bør legges til rette for dette. Brannstorph pekte ellers på viktigheten av spillerkartlegging som grunnlag for treningsopplegg og målsetning og at de beste må passes på slik at trenings-belastning og total-belasning holdes mest mulig i balanse for å kunne oppnå effekt av trening og unngå skader eller utbrendthet. Brannstorph kunne fortelle at felles treninger lå på 2-3 i uka + kamp for A-damene, men med egentreninger og skole så var enkelte av jentene opp i 8-9 økter i uka, noe som gjør det ekstra viktig å planlegge trenings-ukene for de enkelte utøvere dette gjelder.

Oppsummert ble dette et lærerikt og flott trenerforum med finne diskusjoner og refleksjoner fra en oppegående og flott trenergjeng som alle ønsker det beste for Ottestad-fotballen. Trolig gikk ingen hjem uten å ha fått med seg noe de kan bruke i sin egen hverdag i forberedelser mot 2020-sesongen. Stor takk til alle som presenterte, trenere som stilte og ikke minst Ole Kolbjørn Kjørven og Malin Pedersen som sammen holder i det sportslige med stramme og vel- regisserte tøyler. Ottestad-fotballen blir utvilsomt bare bedre og bedre gjennom det vi sammen klarer å få ut av disse forumene. Vel blåst.


Ny leder på plass i Ottestad IL Fotball

Postet av Ottestad IL - Fotball den 6. Jun 2019

Vi har herved gleden av å annonsere at ny fotball-leder er på plass!

Knut Neby har ærbødigst og i ydmykhet (som han sa) takket ja til å bekle rollen som leder i Ottestad IL Fotball.

Knut tiltrer offisielt etter møtet i hovedlaget den 12. juni hvor godkjenning som leder av undergruppen fotball formaliseres.  Knut vil sitte som leder frem til Mars 31.03.2021

Knut er født 241268, er idrettspappa med 4 barn, som alle har deltat aktivt i flere idretter i oppveksten, i hovedsak fotball.

Knut er Ottestadgutt og ble på tross av et sterkt fokus på ski, seriemester i fotball for guttelag på begynnelsen av -80 tallet. Imidlertid var interessen mer rettet mot de alpine grener, noe som ble hans fokus- og satsingsområde i de videre år.

Knut er trenerutdannet c-trener, sertifisert Alpint (trener 2), har innehatt treneransvar for klubb- og skikrets-løpere, ski-skoler, trenerverv for en utøver på WC lag. Han kjenner derfor godt til Norges Idrettsforbunds kriterier, krav og forventninger til trenere med ansvar for barn, unge og voksne.

Han har i perioden 1986 – 2012 i hovedsak vært knyttet til Vang Skiløperforening og i ulike roller ellers i Hedmark Skikrets og vet slik hva som skal til av adminstrativ tilrettelegging for at aktivitet skal bli god.

Roller i idretten;

1986 - 2012

Vang Skiløperforening

2002 – 2012

Hedmark skikrets – styremedlem

2002 – 2008

Leder av alpinkomiteen Hedmark skikrets

2008 – 2012

Leder av Freestyle komiteen Hedmark skikrets

2010-2012

Medlem av Arbeidsgruppe WC Norges skiforbund, Freestyle komiteen

Knut har ellers lang fartstid i næringslivet med daglig ledelse og styrearbeid. 

La oss alle i fotballfamilien hjelpe Knut inn i sitt nye verv på beste måte, slik at han kan bistå Ottestad-fotballen i ett ytterligere løft, med mål om å bli enda bedre på alle områder. 

Hjertelig velkommen til oss, Knut, og lykke til som leder av verdens beste fotballbreddeklubb  – dette blir gøy!


Ottestad IL Fotball v/styret
To Ottestadjenter på landslaget

Postet av Ottestad IL - Fotball den 10. Jun 2017

NFF_large.jpg

«Åpent Nordisk» er en turnering som holder høyt europeisk nivå.

Vi skal møte Danmark, Tyskland og Nederland i innledende kamper og spille en plasseringskamp

mot enten Finland, Sverige, Frankrike eller Island.

Kampene spilles som følger: 30/6 Danmark –Norge kl:18:30 Kempele 2/7 Tyskland –Norge kl:14:00 Kempele 4/7 Nederland –Norge kl:14:00 Pudasjärvi 6/7 Plasseringskamp

Vi gratulerer og ønsker Julie B og Oda HB lykke til!